ALCHIMIE TANTRICA

În cadrul acestui curs esoteric vor fi revelate aspectele fundamentale ale străvechii ştiinţe secrete alchimice, în diferitele ei forme tradiţionale: alchimia occidentală, alchimia tantrică erotică, alchimia taoistă etc. Pe parcursul lecţiilor vor fi oferite iniţieri excepţionale, atât în ceea ce priveşte înţelegerea hermetismului alchimic occidental sau oriental cât şi în anumite tehnici secrete şi deosebit de eficiente de transformare lăuntrică, de transmutare a potenţialului creator sexual şi de sublimare a energiilor rezultate, de trezire spirituală foarte rapidă, de prelungire a duratei vieţii etc.

Dintre numeroasele elemente, tehnici şi procedee secrete alchimice care vor fi oferite în cadrul acestui curs, menţionăm:
– iniţierea în operarea eficientă cu mandala-ele alchimice tradiţionale
– iniţierea în modul de realizare a unor preparate alchimice secrete destinate amplificării vitalităţii, armonizării întregii făpturi şi transformării spirituale rapide
– iniţiere în esoterismul alchimic universal
– iniţiere în tradiţia esoterică a taoismului sexual
– introducere iniţiatică în esoterismul alchimic al I Ching-ului
– iniţiere în corelaţiile şi legăturile subtile dintre astrologia esoterică şi ştiinţa ocultă a alchimiei; aplicaţii practice
– iniţierea în MANTRA-ele secrete ale sferelor subtile planetare (această iniţiere în MANTRA-ele planetare va fi oferită individual, fiecărui cursant, în cadrul mai multor lecţii succesive)
– tehnici tantrice foarte secrete care integrează într-un mod profund spiritual şi transformator anumite fluide corporale, anumite posturi amoroase şi unele procedee iluminatoare (specifice tradiţiei tantrice)
– tehnici taoiste de reîntinerire, de amplificare a energiei vitale şi de transformare spirituală
– misterele aşa-numitelor „metale planetare” şi revelarea plantelor care rezonează cu fiecare sferă subtilă planetară şi cu fiecare metal planetar; aplicaţii practice
– iniţiere în corelaţiile spirituale dintre alchimia indiană şi străvechea „medicină a vieţii lungi” (AYURVEDA)
– numeroase exemplificări spirituale