Skip to Content

Category Archives: Carti

Tratate alchimice fundamentale

La modul esenţial, se poate spune că Alchimia, ca ştiinţă universală ocultă a transformării evolutive, este o veritabilă sinteză a tuturor căilor spirituale autentice, întrucât ea se regăseşte într-o formă sau alta şi sub un nume sau altul în aproape orice context iniţiatic.

Se spune adesea că obiectul Alchimiei este transformarea metalelor în aur. Trebuie să avem însă în vedere că limbajul alchimic este prin excelenţă un limbaj simbolic, aceasta făcând ca înţelegerea justă a textelor alchimice să implice o abordare multidimensională a sensurilor lor, abordare ce depinde desigur în mod direct de nivelul de conştiinţă şi de evoluţie lăuntrică al cititorului.

Spre exemplu, pentru Alchimia aşa-zis „interioară” (acea formă a Alchimiei al cărei „obiect” este chiar fiinţa şi conştiinţa alchimistului), „aurul” simbolizează cunoaşterea supremă sau conştiinţa divină a fiinţei umane, care trebuie „extrasă” din stările inf

erioare în care se află (sau altfel spus, cu care ea se identifică) în mod obişnuit. Aceste condiţii existenţiale inferioare, impure şi mărginite, constituie în Alchimia interioară „metalele inferioare”, ele fiind echivalate şi cu diferitele grade de „impuritate” ale „aurului”, ce trebuie să fie rând pe rând eliminate (prin procedee alchimice speciale) pentru ca astfel conştiinţa alchimistului să ascensioneze (şi totodată să se identifice) gradat cu natura ei divină, absolută şi supremă („aurul”).

Această lucrare urmăreşte să prezinte cititorilor români câteva dintre textele fundamentale ale Alchimiei occidentale. Pentru fiecare tratat, ne-am limitat să oferim doar o scurtă prezentare introductivă, în special din punct de vedere istoric şi ştiinţific, pentru a evidenţia astfel suficient de multe aspecte care să demonstreze fără putinţă de tăgadă că rezultatele obţinute de unii Mari Adepţi pe această Cale Regală care este Alchimia sunt strict autentice şi au fost confirmate din surse de o probitate incontestabilă.

0 Continue Reading →

Gheranda samhita

Gheranda samhita este unanim considerată atât de iniţiaţi, cât şi de specialişti ca alcătuind, împreună cu Siva samhita şi Hatha-yoga Pradipika, un ansamblu de lucrări fundamentale pentru practica Hatha-yoga. Veritabil manual enciclopedic de yoga, el a fost oferit iniţial de către un mare înţelept, numit Gheranda, discipolului său Canda Kapali, sub forma unor serii de revelaţii şi iniţieri directe care numai ulterior au fost „fixate” în scris.
La fel ca şi celelalte tratate tradiţionale timpurii de yoga, atât stilul, cât şi viziunea specifică situează fără îndoială Gheranda samhita în cadrul tradiţiei tantrice şi şivaite, şi nu al celei vedantice; mai exact, el se integrează îndeosebi ca un element particular în ansamblul metafizicii şi misticii şcolii spirituale Kaula şi al şivaismului de tip Pasupata, în cadrul căruia era adorată cu precădere ipostaza lui Siva numită Pasupati („Păstorul cel bun” sau Ghidul spiritual al tuturor făpturilor). De asemeni, este demn de menţionat aici existenţa unor afinităţi certe ale acestui tratat şi cu tradiţia Natha-yoghinilor, al cărei întemeietor este considerat a fi (ca şi în cazul tradiţiei Kaula a şivaismului din Caşmir) însuşi Siva Adinatha (Siva în ipostaza de Suveran Absolut al întregii manifestări).
În calitatea sa de lucrare aparţinând tradiţiei şivaite (care, la rândul ei, aparţine marelui ansamblu al tradiţiei tantrice), Gheranda samhita oferă aproape în exclusivitate procedee spirituale care ţin de aşa-numita „Cale a fiinţei individuale şi limitate” (Anavopaya) sau prima treaptă iniţiatică fundamentală din cadrul şivaismului caşmirian, cea în care efortul personal şi purificarea interioară sunt esenţiale pentru transformarea spirituală. Cu toate acestea, tehnicile yoghine secrete revelate aici permit practicantului perseverent – aşa cum tratatul menţionează în mod repetat – atingerea succesului deplin în yoga, ceea ce înseamnă atât dobândirea de numeroase puteri subtile sau oculte extraordinare (siddhi), cât şi uniunea extatică şi identificatoare (mukti) cu Dumnezeu însuşi. (Nicolae Catrina)

0 Continue Reading →