I CHING

Străvechea tradiție a I Ching-ului este prezentată ca o veritabilă sinteză spirituală a acestei învățături tradiționale. Sistemul celor 64 de hexagrame ni se dezvăluie ca o știință a fluxurilor temporale, a densității de informație, a transformărilor de stare și a posibilităților de acțiune înțeleaptă pe cele trei planuri fundamentale: fizic-material, emoțional-relațional și spiritual.