SHIVAISM

Şivaismul din Caşmir, prin excelenţă o cale a apelării şi revelării graţiei divine, se înscrie printre cele mai înalte şi mai autentice modalităţi spirituale care au existat vreodată pe această planetă.

Aspectul esenţial al acestei extraordinare căi de îndumnezeire, întru totul identic cu acela al creştinismului autentic, este iubirea nesfărşită de Dumnezeu.

Chiar Supremul Absolut Divin, numit aici SHIVA, este apelat cu fervoare de marii yoghini şi înţelepţi ai acestei căi, iar graţia Lui infinită se revarsă în întrega sa plenitudine fie fulgerător, dintr-o dată, fie progresiv. Această înflorire a inimii noastre în Lumina necreată a Graţiei Divine, în acelaşi timp dătătoare de beatiudine şi eliberatoare, reprezintă esenţa întregului şivaism caşmirian.

În cadrul cursului vor fi prezentate învăţăturile fundamentale ale celor mai importante şcoli şivaite: KRAMA, KAULA, SPANDA şi PRATYABHIJNA. SHIVA SUTRA şi alte tratate de bază ale şivaismului sunt prezentate şi explicate amănunţit, oferindu-se numeroase aplicaţii practice. Va fi studiată de asemenea opera lui Abhinavagupta, cel mai mare Ghid spiritual al şivaismului caşmirian.